Cenník 2022

Základný kurz s majiteľom
380 eur / 4 mesiace

Kolektívny kurz
15 € / 90 minút

Kurz obrany
15 € / 2 kolá

Kurz vystavovania
15 € / 60 minút

Výcvik s ubytovaním ŠTANDARD
od 750 € / 4 týždne

Výcvik s ubytovaním PREMIUM
od 1200 € / 4 týždne

Prevýchova psa
od 900 € / 4 týždne

Telefonický hovor
do 30 minút 45 €

Poradenstvo u klienta doma
80 € / 1 hodina

Poradenstvo v našom zariadení
120 € / 90 minút

Cestovné náklady
0,40 € / km