Služba Množstvo Cena
Základný kurz poslušnosti 15 lekcií 350,- €
Skupinové lekcie 1 lekcia cca 90 minút 10,- €
Výcvik psa s ubytovaním 5 týždňov 500,- €
Výcvik psa s ubytovaním 8 týždňov 700,- €
Prevýchova psa s ubytovaním 5 týždňov a viac od 500,- €
Návšteva klienta doma mimo okresu DK   150,- €
Jeden individuálny tréning  60 minút 25,- €
Výcvikový tábor 3 dni a viac od 60,- €
Hotel pre psy 24 hodín od 12,- €
Cestovné náklady 1 km od 0,20 €

Aktuálny oznam:

Jesenné výcvikové kurzy na Gäceli
individuálne aj kolektívne
info: 0944 302 978
(kynologický areál vedľa ČOV)