Cvičisko sa nachádza na Gäceľskej ceste, Dolný Kubín, vedľa ČOV (po pravej strane).

Aktuálny oznam:

Jesenné výcvikové kurzy na Gäceli
individuálne aj kolektívne
info: 0944 302 978
(kynologický areál vedľa ČOV)