Iné služby

  • poradenstvo pri výbere psa
  • poradenstvo pri adopcii psa
  • prevoz psa, asistenčné služby
  • venčenie a starostlivosť o vášho psa počas vašej neprítomnosti
  • hotel pre psy
  • predaj krmiva a kynologických potrieb
  • charitatívna a vzdelávacia činnosť - podpora adopčných akcií, semináre pre základné a stredné školy

  • Ceny dohodou.

  •  

 

Aktuálny oznam:

Jesenné výcvikové kurzy na Gäceli
individuálne aj kolektívne
info: 0944 302 978
(kynologický areál vedľa ČOV)