Prevýchova problémových psov -  PSIA ŠKOLA & HOTEL

Prevýchova problémových psov

Agresivita zviera / človek

Prenasledovanie

Napádanie

Psychická labilita

Separačná úzkosť / Strach

Hystéria

Deviačné prejavy

Deštrukčné chovanie

Depresia

Reakcia na streľbu

a iné ...

Všetky plemená

Vek nerozhoduje

Odvoz a dovoz psa

1500 € / 4 týždne

 
 

Väčšina psychických problémov u psov pochádza z genetiky, z nesprávne nastaveného režimu, a z nedostatku podnetov/aktivity. Režim a aktivita sú pre psa veľmi dôležitým prvkom v jeho živote. Vychádza to z podstaty psa samotného, a to ako z úžitkového, domestikovaného zvieraťa. Pes po stáročia slúžil k práci a pomoci človeku. Pracovné vlohy nesie v sebe každé jedno plemeno či je to čivava alebo nemecká doga. Nevyhnutné je preto ich naplnenie/uspokojenie. V prípade, že pes nemá naplnené svoje potreby smeruje energiu najmä do deštrukčného chovania. Strachové či agresívne reakcie u psa sú vrodené alebo získané.

Pred procesom prevýchovy je nevyhnutná konzultácia s majiteľom (odporúčame osobnú návštevu spolu so psom). Počas procesu prevýchovy prestavíme hodnoty Vášho psa na nami uznávané za správne. Nastavíme mu pravidelný režim, jasné hranice a odstránime zlozvyky. Naučíme ho poslušnosti a zvládaniu extrémnych situácií. Vybudujeme u Vášho psa psychickú stabilitu, telesnú kondíciu a naučíme ho správnym návykom pri kŕmení. Rešpektujeme individualitu pováh a ku každému psovi pristupujeme podľa jeho potrieb.