Prevýchova problémových psov

Prevýchova psa v praxi znamená úprava chovania psa do štádia akceptovateľného pre majiteľa a spoločnosť. Problémové správanie je veľmi široký pojem, pretože takmer pre každého z nás je problém niečo iné. V skratke označujeme za problémové chovanie agresivitu alebo strach. Sú rôzne formy strachu a rôzne formy agresie. Najdôležitejším bodom v procese prevýchovy je správne odhadnutie problému a povahy psa, ak je možné tak aj pôvod problému a nastavenie systému k odstráneniu problému. Pes je zviera, to vieme všetci. Je to cítiaca bytosť,ktorá v sebe nesie genetickú informáciu a zážitky. Z tohto dôvodu nie je možné psa naformatováť a nahrať systém na novo. Niektoré zážitky sú tak silné, že si ich pes ponesie v sebe celý život. Najmä ak sa jedná o zážitky zo štádia imprintingu či socializácie. Preto jediné čo môžme urobiť je posunúť správanie psa na maximálnu možnú prijateľnú hranicu. Žiadny odborník ani amatér Vám nemôže zaručiť, že problém Vášho psa odstráni. Môže sa o to pokúsiť a dopadne to buď negatívne alebo pozitívne. Záleží najmä od skúseností, vedomostí a možností trénera ktorý so psom bude pracovať. Výber trénera, ktorý by mal napraviť správanie Vášho psa je Vaša voľba. Mala by si zakladať na hmatateľných referenciách o jeho činnosti a výsledkoch.

Prevýchova psa v našom zariadení trvá od 4 týždňov a dlhšie, stojí od 400,- € vyššie. Cena je závislá od rozsiahlosti poškodenia psa.

prevýchova

Aktuálny oznam:

Jesenné výcvikové kurzy na Gäceli
individuálne aj kolektívne
info: 0944 302 978
(kynologický areál vedľa ČOV)