Skupinové lekcie a socializačné kurzy pre šteniatka

Skupinové cvičenia sú určené na preopakovanie naučeného, konzultáciu nedostatkov v cvičení, na vylepšenie cvikov a to všetko v sťažených podmienkach za prítomnosti skupiny psov a ľudí. Pred začatím tréningu psa v skupine odporúčame absolvovať Základný kurz poslušnosti. Socializácia šteniatok prebieha za pomoci vybraných psov s odpovedajúcim správaním na túto činnosť.
 

Výcvik prebieha na cvičisku v kynologickom areáli na Gäceli, Dolný Kubín (vedľa ČOV po pravej strane). Skupinové lekcie prebiehajú zväčša  2 - 3 x mesačne.

Info o konaní:  0944 302 978, Facebook: Tomáš Schvartz - Psia škola, Instagram: psiaskola

 

Aktuálny oznam:

Jesenné výcvikové kurzy na Gäceli
individuálne aj kolektívne
info: 0944 302 978
(kynologický areál vedľa ČOV)