Výcvik psa formou individuálnych lekcií za účasti majiteľa

Základný kurz poslušnosti

Výcvik psa za účasti majiteľa je najefektívnejší spôsob výcviku Vášho psa. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je aj "výcvik" majiteľa. Je veľmi dôležité aby samotný postup a systém výcviku ovládal aj majiteľ psa. Lekcie sú individuálne, to znamená, že majiteľ dochádza so psom v dohodnutý čas na cvičisko. Výcvik odporúčame začať už s malým šteniatkom od veku 8 týždňov. Výcvik je však možné absolvovať aj so starším psom. Rozhodujúci je len zdravotný stav. Náplň cvičenia je zvládnutie základnej (rozšírenej) poslušnosti, prípadne základný nácvik obrany. Základná ovládateľnosť zahŕňa nasledovné povely a cviky: Sadni, Ľahni, Stoj, Zostaň, Ku Mne, K nohe, Chôdza na vôdzke, Chôdza bez vôdzky, zákazový povel Fuj (Nesmieš). Po ukončení individuálnych kurzov je možnosť pokračovať v tréningu psa na kolektívnych hodinách, prípadne aj individuálne.

Úvodná lekcia je vždy zdarma. Inštruktor sa zoznámi s majiteľom a so psom. Psovi urobí krátky test, aby vedel s akým psom bude pracovať, odporučí majiteľovi postup na najbližšie dni a dohodnú si spoločný termín cvičenia. Psa je vždy potrebné pripraviť na začatie výcviku. Jedna lekcia trvá max. 60 minút, zahŕňa v sebe výcvik a krátke poradenstvo. Lekcie sú rozvrhnuté do časového rozpätia 3 - 4 mesiace. Toto jej nevyhnutné obdobie na naučenie a upevnenie cvikov v rôznych stupňoch rušivosti prostredia.  

Výcvik prebieha na cvičisku v kynologickom areáli na Gäceli, Dolný Kubín (vedľa ČOV po pravej strane).

Aktuálny oznam:

Jesenné výcvikové kurzy na Gäceli
individuálne aj kolektívne
info: 0944 302 978
(kynologický areál vedľa ČOV)