JUNIOR -  PSIA ŠKOLA & HOTEL

JUNIOR
Pes mladší ako 6 mesiacov

Základný výcvik psa

Všetky plemená

Mierna agresivita prípustná

Socializácia / Komunikácia

Modifikácia chovania

Výcvik psa na vôdzke

Sadni, Ľahni, Ku mne, K nohe, Zostaň

Poradenstvo vo výžive

Odovzdanie majiteľovi / inštruktáž

Odvoz a dovoz psa

1000 € / 4 týždne

ADULT -  PSIA ŠKOLA & HOTEL

ADULT
Pes starší ako 6 mesiacov

Základný výcvik psa

Všetky plemená

Mierna agresivita prípustná

Výcvik psa na vôdzke

Socializácia / Komunikácia

Modifikácia chovania

Agility tréning

Voliteľný tréning obrany / stráženie

Poradenstvo vo výžive

Odovzdanie majiteľovi / inštruktáž

Odvoz a dovoz psa

1200 € / 4 týždne

 
 

Každý pes, ktorý žije v spoločnosti ľudí, a iných zvierat by mal ovládať určité zásady a princípy spolunažívania. Ak sa Vám to doteraz nepodarilo, alebo si na to netrúfate, nezúfajte, ste tu správne.

V našej výcvikovej škole prezentujeme názor, že pes je schopný sa naučiť toľko, koľko vedomostí a skúseností má jeho tréner, a koľko mu umožňujú jeho genetické dispozície. V našej škole Vám psa vycvičíme, a pripravíme ho na Váš ďalší spoločný život. Náš výcvikový systém je založený na jasnej komunikácii, na tradícii, a na najnovších poznatkoch o tréningu zvierat. Tradícia chovu a výcviku psov (SR a ČR) je celosvetovo známa a uznávaná vďaka svojim kvalitám a výsledkom. Vedomosti a skúsenosti našich trénerov pochádzajú z odborných seminárov a z dlhoročnej praxe. Naše poznatky sme implementovali do unikátneho výcvikového systému, ktorému dokáže porozumieť každý jeden pes a je taktiež ľahko zrozumiteľný aj pre majiteľa.

Pes, ktorý je cvičený v našej škole, absolvuje u nás pobyt dlhý minimálne 4 týždne. Toto obdobie slúži na adaptáciu psa na nové prostredie, na socializáciu, na naučenie požadovaného (výcvik) a upevnenie naučeného (tréning). Pes sa u nás naučí komunikovať so svojím psovodom, vykonávať povely, byť koncentrovaný, pokojný a trpezlivý. Taktiež ho naučíme zvládať stresové situácie (napr. stretnutie s iným psom, oslavy Nového roku a pod.). Výcvik je vykonávaný tak, aby Váš štvornohý kamarát bol spoľahlivým a verným spoločníkom v každej situácii. Na náš výcvikový systém je možné nadviazať rôznymi aktivitami ako je športová kynológia, obedience, agility, výkonnostné skúšky a iné. Výcvik psa s ubytovaním ponúkame v dvoch variantoch uvedených vyššie.

Tréning prebieha individuálne aj skupinovo, na našom cvičisku aj mimo neho (mesto, park, reštaurácia). Počas dňa je pes venčený v oplotených výbehoch, má možnosť oddýchnuť si od tréningu, zabehať si so psími kamarátmi a v letnom období okúpať sa. Po ukončení výcviku je nevyhnutné aby majiteľ absolvoval školenie o komunikácii so svojim psom. Pes po skončení výcviku bude poslúchať aj svojho majiteľa. Majiteľ dostáva k výcviku ďalšie inštruktážne lekcie, ktoré si môže u nás vyčerpať v ľubovoľnom čase. Lekcie zahŕňajú kompletný návod ako so psom ďalej komunikovať, pracovať a zdokonaľovať jeho výcvik.