Výcvik rodinného psa s ubytovaním v našom zariadení

Čo všetko zahŕňa takýto výcvik ? Čo sa Vás pes u nás naučí ? Ako dlho to trvá ? Bude pes poslúchať po výcviku aj svojho pána ?

Každý pes, ktorý žije v spoločnosti ľudí, a iných psov by mal ovládať určité zásady a princípy spolunažívania. V našej škole prezentujeme názor, že pes je schopný sa naučiť toľko, koľko mu umožňujú jeho genetické dispozície a aké skúsenosti a vedomosti má jeho lektor. O genetiku by sa mal postarať chovateľ, ktorý Vám psa predal. O vzdelanosť našich inštruktorov sa starajú svetoví tréneri ako Bart Bellon, Tobias Oleynik, Lucie Kaločová, Peter Scherk, a pod.

Pes, ktorý je cvičený v našom centre, je u nás aj ubytovaný na obdobie nevyhnutné k tréningu, cca 2.mesiace. Pes sa naučí pozornosti a koncentrácii na majiteľa. Naučí sa akceptovať a vykonávať povely: Sadni, Ľahni, Stoj, Zostaň, Ku Mne, K nohe, Chôdza na vôdzke, Chôdza bez vôdzky, zákazový povel Fuj (Nesmieš). Toto je základ, ktorý Vám umožní príjemne nažívať so psom počas celej dĺžky jeho života. Učenie je vykonávané tak, aby naň bolo možné nadviazať rôznymi aktivitami ako je športová kynológia, obedience, skúška BH, SVV a iné. Náš tréning je založený na najnovších celosvetových trendoch a výskumoch v oblasti výcviku a učenia zvierat.

Ubytovanie psov je zabezpečené v kotercoch (3 m x 2 m) s drevenou podlahou a zateplenou búdou. Tréning prebieha dvojfázovo, ráno a večer. Počas obeda je pes venčený na voľno, má možnosť oddýchnuť si od tréningu, okúpať sa v rieke, zabehať si so psími kamarátmi. K tréningu psa používame najmä pozitívne podmieňovanie (žrádlo, korisť), a správne označenie cviku klikrom. Zručnosť trénerov spočíva v tom, že psovi dokážu s minimálnou dopomocou vysvetliť správnosť a rýchlosť vykonania cviku. Z vykonaného cviku má pes radosť a upevňovanie cvičenia je veľmi rýchle a v konečnom dôsledku pre psa len pozitívne. Po ukončení výcviku je nutné vyškoliť aj majiteľa, ktorý by mal svojho psa aj naďalej udržiavať v precvičovaní a opakovaní naučeného. Pes po skončení výcviku bude poslúchať aj svojho majiteľa. Majiteľ dostáva k výcviku 5 inštruktážnych lekcií (1 lekcia = 60 minút), ktoré si môže u nás vyčerpať v ľubovoľnom čase.

 Výcvik psa s ubytovaním

 

 

Aktuálny oznam:

Jesenné výcvikové kurzy na Gäceli
individuálne aj kolektívne
info: 0944 302 978
(kynologický areál vedľa ČOV)