ZÁKLADNÝ KURZ -  PSIA ŠKOLA & HOTEL

ZÁKLADNÝ KURZ
Dolný Kubín, Námestovo

Výcvik psa formou kurzu

majiteľ / pes / tréner

Všetky plemená od 8 týždňov veku

Skupina 5 psov

Intenzita 1 x týždenne

Socializácia / Komunikácia

Modifikácia chovania / Výchova

Výcvik psa na vôdzke mesto / cvičisko

Ku mne, K nohe, Sadni, Ľahni, Zostaň, Fuj

Agility tréning

Poradenstvo vo výžive

5 lekcií / 100 €
10 lekcií / 190 €

KOLEKTÍVNY KURZ -  PSIA ŠKOLA & HOTEL

KOLEKTÍVNY KURZ
Dolný Kubín

Určené pre psy s pokročilou poslušnosťou

Vhodné k príprave na výstavu

Prebiehajú víkendovo, trvanie max. 90 minút

Priebeh kurzu usmerňuje tréner

Tréningy na rozvoj poslušnosti a socializácie

Agility tréning

Spoločné venčenie psov

15 € / 60 minút

 
 

Kurz prebieha za prítomnosti majiteľa v našej škole v Dolnom Kubíne a na ranči u Edyho v Námestove. Lekcia trvá 60 minút.

Po ukončení základného kurzu je možné pokračovať kolektívnymi tréningami. Cvičisko je oplotené, vybavené agility prekážkami, a posedením pre majiteľov. Parkovanie a oplotený výbeh na voľné venčenie psov v areáli.