PSIA ŠKOLA a HOTEL

Prevýchova psa

1.500,00 

Program určený pre psy, ktoré trpia poruchami ako: reaktivita, agresivita, separačná úzkosť, strach a pod. Tento program zahŕňa výcvik základnej poslušnosti, socializáciu v meste, socializáciu s cudzími ľuďmi a s cudzími psami. V ľahších prípadoch je doba prevýchovy 4 až 5 týždňov. Pri závažnejších poruchách môže prevýchova trvať 6 až 8 týždňov. Pred prihlásením psa na tento program nás kontaktujte telefonicky.

Väčšina psychických problémov u psov pochádza z genetiky, z nesprávne nastaveného režimu, a z nedostatku podnetov – aktivity. Režim, aktivita a disciplína sú pre psa veľmi dôležitými prvkami v jeho živote. Vychádza to z podstaty psa samotného, a to ako z úžitkového, domestikovaného zvieraťa.
Pes po stáročia slúžil k práci a pomoci človeku. Pracovné vlohy nesie v sebe každé jedno plemeno či je to čivava alebo nemecká doga. Nevyhnutné je preto ich naplnenie – uspokojenie. V prípade, že pes nemá naplnené svoje potreby smeruje energiu najmä do deštrukčného správania. Strachové či agresívne reakcie u psa sú vrodené alebo získané.

Počas procesu prevýchovy prestavíme hodnoty Vášho psa na nami uznávané za správne. Nastavíme mu pravidelný režim, jasné hranice a odstránime zlozvyky. Naučíme ho poslušnosti a zvládaniu extrémnych situácií. Vybudujeme u Vášho psa silné sebavedomie, psychickú stabilitu, telesnú kondíciu a naučíme ho správnym návykom pri kŕmení. Rešpektujeme individualitu pováh a ku každému psovi pristupujeme podľa jeho potrieb. Počas procesu prevýchovy neodporúčame návštevy psa v našom zariadení.

Typy správania, ktoré u psov bežne riešime: Reaktivita, Agresivita voči zvieratám a ľuďom, Prenasledovanie, Napádanie, Psychická labilita, Separačná úzkosť, Stráženie vecí či priestoru v domácnosti, Strach, Hystéria, Deviačné prejavy, Deštrukčné správanie, Depresia, Reakcia na streľbu.