PSIA ŠKOLA a HOTEL

Výcvik s ubytovaním

1.200,00

Výcvikový program s ubytovaním, ktorý zahŕňa základnú poslušnosť na cvičisku, v meste a bohatú socializáciu. Program je určený všetkým psom (od 4 mesiacov), ktoré netrpia poruchami uvedenými v prevýchove. Trvanie programu sú 4 týždne, na želanie vieme výcvik predĺžiť, nie však skrátiť. Viac info v popise.

Každý pes, ktorý žije v spoločnosti ľudí, a iných zvierat by mal ovládať určité zásady a princípy spolunažívania. Ak sa Vám to doteraz nepodarilo, alebo si na to netrúfate, nezúfajte, ste tu správne. V našej výcvikovej škole prezentujeme názor, že pes je schopný sa naučiť toľko, koľko vedomostí a skúseností má jeho tréner, a koľko mu umožňujú jeho genetické dispozície. V našej škole Vám psa vycvičíme, a pripravíme ho na Váš ďalší spoločný život. Náš výcvikový systém je založený na jasnej komunikácii, na tradícii, a na najnovších poznatkoch o tréningu zvierat. Tradícia chovu a výcviku psov (v SR a ČR) je celosvetovo známa a uznávaná vďaka svojim kvalitám a výsledkom. Vedomosti a skúsenosti našich trénerov pochádzajú z odborných seminárov a z dlhoročnej praxe. Naše poznatky sme implementovali do unikátneho výcvikového systému, ktorému dokáže porozumieť každý jeden pes a je taktiež ľahko zrozumiteľný aj pre majiteľa.

Pes, ktorý je cvičený v našej škole, absolvuje u nás pobyt dlhý minimálne 4 týždne. Toto obdobie slúži na adaptáciu psa na nové prostredie, na socializáciu, na naučenie požadovaného (výcvik) a upevňovanie naučeného (tréning). Pes sa u nás naučí komunikovať so svojím psovodom, vykonávať povely, byť koncentrovaný, pokojný a trpezlivý. Taktiež ho naučíme zvládať stresové situácie (napr. stretnutie s iným psom, preprava psa, ošetrenie u veterinára a pod.).
Tréning Vášho psa prebieha individuálne aj skupinovo, na našom cvičisku aj mimo neho (mesto, park, reštaurácia). Počas dňa je pes 3 krát venčený v oplotených výbehoch, 1 krát denne absolvuje výcvikovú vychádzku v meste a 1 krátky dynamický tréning v našom areáli. Mimo tréningu má možnosť oddýchnuť si vo svojom priestore, zabehať si so psími kamarátmi a v letnom období okúpať sa. Po ukončení výcviku je nevyhnutné aby majiteľ absolvoval školenie o komunikácii so svojim psom. Pes po skončení výcviku bude poslúchať aj svojho majiteľa. Majiteľ dostáva k výcviku 3 inštruktážne lekcie. Lekcie zahŕňajú kompletný návod ako so psom ďalej komunikovať, pracovať a zdokonaľovať jeho výcvik.