PSIA ŠKOLA a HOTEL

Pôsobí v psej škole od roku 2023. Lukáš je študent 4. ročníka, odbor kynológia v Žiline. V psej škole pôsobí ako praktikant, ošetrovateľ a sekundárny tréner. V súčasnej dobe pripravuje svoju 2 ročnú fenu NO Crystal pod Žiarcom na výkon pracovnej skúšky a bonitáciu. Lukáš je absolventom kompletného kempu NePoPo v ARKA K9 (ČR).

Prax

  • odborná prax v SOSPaSNV 4 roky
  • výcvik a prevýchova rodinných psov v Psej škole, 1 rok
  • športová kynológia 2 roky