PSIA ŠKOLA a HOTEL

Pôsobí v Psej škole od roku 2019. Jeho špecializácia je príprava psov na výkon pracovnej skúšky SVV a IGP. V Psej škole vedie kurz obrany. S Janom je možné trénovať aj nácvik osobnej ochrany, stráženie majetku a prípravu psa na výkon služby.

Certifikáty

  • Výcvikár a figurant Zväzu športovej kynológie SR
  • Výcvik psa všestrannej služobnej kynológie
  • Vyhľadávanie výbušnín a nástražných výbušných systémov
  • Vyhľadávanie zbytkov horľavých látok
  • Manipulácia s omamnými a psychotropnými látkami

Prax

  • 2004 – 2020 Veddúci oddelenia služobnej kynológie PZ Dolný Kubín
  • od 2009 Predseda kynologického klubu Orava Párnica

Služobné psy

  • Klasická kynológia: Garo VŠ, Era VŠ, Oxan Polícia VŠ, Adonis VŠ
  • Špeciálna kynológia: Krtko HL horľavé látky, Jackie HL, V výbušniny

Chovateľská stanica nemeckých ovčiakov “Od Frenkyho” Odchovaných 17 pracovných vrhov.